தினமும் வெந்தயம் சாப்பிட்டால் இவ்வளவு நன்மைகளா?? சர்க்கரை நோய் மற்றும் இதய நோய்க்கு தீர்வு இதுதான்

தினமும் வெந்தயம் சாப்பிட்டால் இவ்வளவு நன்மைகளா?? சர்க்கரை நோய் மற்றும் இதய நோய்க்கு தீர்வு இதுதான்

நமது மூதாதையர்கள் உணவே மருந்து என்று சொல்வார்கள்.. அது என்னவோ உண்மைதான்..ஆனால் நாம் இந்தக் காலத்தில் வீட்டின் சமயல் அறைக்குள்

11 Jun
New Project - 2021-06-01T061711.188

குதிகால் வலி வீக்கம் பாத வலி எரிச்சல் சரியாக இதை செய்துபாருங்க

உள்ளங்கால் மற்றும் கணுக்கால் தசைகள் வலுவிழத்தல், நாள் முழுதும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து இருத்தல் மற்றும் அதிகமாக நடத்தல்

01 Jun